unia.jpg

Global–Kros Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności poprzez zarządzanie wzornictwem w Global–Kros Sp. z o.o.” Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wykorzystanie wzornictwa przemysłowego. Cele szczegółowe to: wykonanie audytu Spółki pod kątem wzornictwa przemysłowego i opracowanie strategii wzorniczej. Rezultatem projektu będzie plan działań dla Spółki obejmujący wdrożenie strategii wzorniczej oraz określający dalsze perspektywy rozwoju. Wartość projektu: 39 360,00 PLN, Dofinansowanie projektu z UE: 27 200,00 PLN